Landgoed De Utrecht

Gratis toegang

Een ongekende rijkdom aan planten en dieren...

Landgoed De Utrecht heeft een rijke plantenvariatie en bijzondere levensgemeenschappen van dieren door haar uitgestrektheid en de verschillende landschappen daarbinnen. Behalve voornamelijk naaldbos tref je er de vennen Flaes en Goor met heidegebied en uitkijktoren, het beekdal van de Reusel, het gagelmoeras De Broekeling met Hoogeindsche Beek (de laatste drie vormen samen een Natte Natuur Parel). Her en der wordt De Utrecht doorkruist door de Andreas Schotelroute.

Tel daarbij de oude ontginningen Dun en Tulder met akkerenclaves, open omsloten landbouwgebieden verpacht aan hoevepachters, de golfbaan van Golf- en Countryclub Midden-Brabant en landschapsparken bij Rustoord en het Arnoldspark en dan kun je elke dag van het jaar een ander stuk natuur ontdekken!

Wandelen en fietsen op het Landgoed “De Utrecht” is toegestaan over bestaande paden en wegen.
Over het Landgoed lopen diverse uitgezette routes die te verkrijgen zijn bij het bezoekerscentrum Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11 in Hilvarenbeek.

Openingstijden

het gehele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang

Contact

ASR
Postbus 2007
3500 GA Utrecht

landgoeddeutrecht@asr.nl